.:.พิธีมอบจักรยานยืมเรียน(พระราชทาน)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานยืมเรียน(พระราชทาน)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ยากจนและด้อยโอกาส มีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียน ในครั้งนี้ ได้มอบให้นักเรียนที่ยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป จำนวน 44 คัน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)