.:.โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) รับโล่ห์รางวัลเหรียญทองระดับชาติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.:.
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนี้ ได้นำคณะนักเรียนที่ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันกีฬาประเภทเครื่องร่อนนาน-ไกล งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) พร้อมด้วยครูผู้สอน รับโล่ห์รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพิสุทธิ์ บุษยพพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มอบแทน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)