.:.อบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษลูกจ้างประจำ.:.
วันที่ 1 มีนาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษสำหรับลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ ในการอบรมมีลูกจ้างประจำ เข้าอบรมจำนวน 91 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)