.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดอุบลราชธานี.:.
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด บริาคโลหิตให้เหล่ากาชาดอุบลราชธานี ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีเป็นหน่วยรับบริจาค ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลรา๙ธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)