.:. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ขานรับนโยบายตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)