.:.ประชุมผู้บริหารและประธานกลุ่มเครือข่าย สพป.อบ.3.:.
วันที่ 22 มีนาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 ผู้ร่วมประชุม ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)