.:.มอบธงลูกเสือ"ต้านยาเสพติด".:.
วันที่ 24 มีนาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีมอบธงลูกเสือต้านยาเสพติด ให้ลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 55 โรงเรียน ณ หอประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)