.:.แสดงความยินดี นายจิตติ เสือสา ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงานแสดงความยินดีที่ นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)