.:.เลขา สพฐ.เปิดงานมหกรรมวิชาการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้".:.
วันที่ 25 มีนาคม 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 4 H นิทรรศการชุมชนคูเมือง กศน และกิจกรรมลูกเสือ โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)