.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนเมษายน 2559.:.
วันที่ 11 เมษายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี่เจ้าหน้าที่ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)