.:.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2559.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)