.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานประพณีสงกรานนต์ปี 2559.:.
วันที่ 11 เมษายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และลูกจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวข้าราชการอาวุโส สรงน้ำพระ ขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2559 เพื่อสีบสานประเพณีไทย วันขี้นปีใหม่ไทย ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)