.:.รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล เพื่อสืบสานประเพณีไทยและขอพรในปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ขำนาญการ ภาพ/ข่าว)