.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีถวายสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช.:.
วันที่ 25 เมษายน 2559 ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันสวรรคต ณ หอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมาหกรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวร (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)