.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559.:.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันวิสาบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 ณ บริเวณค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 99 ค้น พร้อมด้วย รอง ผอ. และ ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อพื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่าดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (มณัญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)