.:.อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559.:.
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)