.:.ตรวจติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้.:.
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และออกติดตามฯ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 , โรงเรียนบ้านห้วยแดง , โรงเรียนบ้านยอดดอนชี และโรงเรียนสนามชัย (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)