.:.อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน.:.
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี รองผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม และบุคลากร สพป.อบ.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหยกแก้ว โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)