.:.คัดเลือก สพท.เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 .:.
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ว่า ที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 โดยมีผู้ให้การต้อนรับประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผอ.กลุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ผอ.กองบริการการศึกษาเทศบาลพิบูลมังสาหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ จิรารัตน์ ภาพ/ข่าว