.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2559.:.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี่ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ก่อนประชุมได้มอบโล่รางวัลแก่ให้โรงเรียน พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กรกฎาคมด้วย (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)