.:.ตรวจติดตามงานนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้".:.
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมคณะ ต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร และคณะ ในการตรวจติดตามงานนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์) จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว