.:.อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีครูและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพป.อบ.3 เข้ารับการอบรม โดยมีนายปัญญา แพงเหล่า นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.1 และ นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.4 เป็นวิทยากร (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)