.:.สพฐ.ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ สพป.อบ.3 .:.
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางศึกษา ได้ต้อนรับ นายประไพ รัตนไพจิต นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา และนางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ตามจุดเน้น สพฐ. ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)