.:.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ต้อนรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กิจกรรม “ทริปอิ่มใจ ไปสิรินธร”.:.
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้อุปการะได้จัดกิจกรรม “ทริปอิ่มใจ ไปสิรินธร” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559