.:.อบรมคัดกรอง ไอคิว อีคิว.:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.๓ ประธานพิธีเปิดอบรมการคัดกรองไอคิว อีคิว นักเรียนชั้น ป.๑ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่โซน ๓ (อำเภอพิบูลมังสาหาร สิรินธร โขงเจียม)วันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๙ ณ ห้องประชุมบำรุงราษฎร์ รพ.พิบูลมังสาหาร ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 180 คน