.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมลงนาม น้อมเกล้าฯถวายอาลัย และจัดทำโบว์ไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 คณะผู้บริหาร และบุคลากร สพป.อบ.3 ร่วมลงนาม น้อมเกล้าฯถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย และจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ บริการแก่ประชาชนในเขตบริการของเขตพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนในเขตบริการสามารถติดต่อรับโบว์ไว้ทุกข์ได้ที่ สพป.อบ.3 ในวันและเวลาทำการ