.:.พิธีรับมอบอาคารเรียนปฐมวัย "กัมพล วัชรพล" โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1).:.
นายพะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธานพิธีรับมอบอาคารเรียนปฐมวัย"กัมพล วัชรพล"โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 22 มกราคม 2560 โดยมี นาย สมศักดิ์ จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐและบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว