.:.สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว.:.
สพป.อบ.3 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร และโรงเรียนบ้านยอดดอนชี (จิรารัตน์ /ภาพ-ข่าว)