.:.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก.:.
วันที่ 3 มีนาคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน โดย ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน รร.บ้านคำเม็กห้วยไผ่ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ รร.บ้านคำเม็กห้วยไผ่ โดยมี รองฯอภิสิทธิ์ บุญยา นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ นายอภิชาต ศรีภาค์ นางสุภาพร เจริญศรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายที่ 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว