.:.ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี.:.
วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี, ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ทั้ง 5 เขต , ผอ.มัธยมศึกษา เขต 29 , ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รอง ผอ.สพป. ทั้ง 5 เขต, รอง ผอ.สพม.29 , ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ทั้ง 5 เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)