.:.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (รร.บ้านคำบง, รร.บ้านสิม).:.
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน รร.บ้านคำบงและโรงเรียนบ้านสิม เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไร่ อ.ศรีเมืองใหม่ โดยมี นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)