.:.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน.:.
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการฯ นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการร่วมจัดงานให้การต้อนรับ (ทุติยา) ภาพ/ข่าว