.:.การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตร วิชาแผนที่-เข็มทิศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2560.:.
วันที่ 25 เม.ย.2560 ว่าที่รต.ทวีศักดิ์ นามศรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการการดำเนินงาน ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตร วิชาแผนที่-เข็มทิศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2560 ณ ศูนย์สัมมนา "ดงฟ้าห่วน" สวนสัตว์อุบลราชธานี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางสาวทุติยา แสนทวีสุข เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว