.:.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (รร.บ้านคำบง).:.
วัวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน รร.บ้านคำบง เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องโรงเรียนบ้านคำบง อ.ศรีเมืองใหม่ โดยมี นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 เช่น ผอ.รร.บ้านไร่ ผอ.รร.บ้านสงยาง ผอ.รร.บ้านนาทอย ผอ.รร.บ้านโนน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)