.:.แจกจ่ายครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน.:.
กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และแจกจ่ายเครื่องให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ และตาลสุม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 จิรารัตน รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว