.:.แจกจ่ายครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนให้โรงเรียนในเขตอำเภอโขงเจียม และสิรินธร.:.
กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และแจกจ่ายเครื่องให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 จิรารัตน รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว