.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ประชุมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2560.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว