.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ.:.
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดประชุมการส่งเสริมศักยภาพครูแกนนำกิจกรรมนักเรียน ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีนางจรูญพร ภาเรื่องตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรและคณะเป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว