.:.การประชุมคำรับรองปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถตอบต่อนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2560.:.
ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคำรับรองปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถตอบต่อนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ. เขต 3 โดยนางสาวทุติยา แสนทวีสุข เป็นเจ้าของโครงการ/นางสาวทุติยา ภาพ/ข่าว