.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง OLympic Day 2017.:.
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประะทศไทย ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่ง OLympic Day 2017 ณ เวทีชั่วคราวถนนอุปราชติดกับทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ระยะทางเดิน 4.5 กิโลเมตรและ ระยะทางวิ่ง 10.8 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณหกหมื่นคน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนายการ ภาพ/ข่าว