.:.สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญ่าณและสวนสนาม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธี ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว