.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้.:.
ว่าที่ ร้อิยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนนทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว