.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562".:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562" วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีนายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 209 คน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว