.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานต้อนรับ ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์.:.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานต้อนรับ ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์ รองผอ.สพป.ศก.3 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ณ หอประชุมธรรมมาภิบาล นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว