.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานปีใหม่ 2561.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานการจัดงานปีใหม่ 2561 วันที่ 29 ธ้นวาคม 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ มีกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญ และรางวัลพิศษให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชชยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว