.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรม 5 ส..:.
วันที่ 10 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. " บิ๊กคลินนิ่งเดย์ "มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานของตน อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าดู น่าอยู่ น่ามอง นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว