.:.ธนาคารออมสินมอบของขวัญวันเด็ก.:.
วันที่ 10 มกราคม 2561ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับมอบของขวัญวันเด็กจากผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และสาขาบิ๊กซีพิบูลมังสาหาร ซึ่งจะจัดในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว