.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561.:.
วันที่ 11 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประธรรมาภิบาล ซึ่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ว่า"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี่" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว