.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานวันครู.:.
วันที่ 16 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ หอประชุมธรรมาภิบาลโดยมีนายวิทยา สุดดี รองผอ.สพป.อบ.3อ่านสารวันครู มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและครูจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมมีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทต่าง ๆ ให้กับคุณครู นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว