.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน.:.
วันที่ 17 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมผู้บริหารประจำเดือน มกราคม 2561 ณ หอประชุมแก่งสะพือ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมอบของขวัญวันเกิดให้กับผู้บริหารและบุคลากรที่เกิดในเดือน มกราคม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว